Forside

Velkommen! Dette er en hjemmeside hvor dere kan lese litt om Hugløya, gården Litlehaug, hva som finnes der i dag og gårdens historie.

Se også //www.dintur.no/Feriehus-i-Norge/Litlehaug/ for ytterligere informasjon.

Litlehaug ligger på Hugløya. Øya ligger i Nesna kommune på Helgelandskysten i Nordland. Øya er 17,9 km², og det høyeste punktet er Hugltind, som ligger 629 meter over havet. Det er en betydelig bestand av elg på øya, og også et rikt fugleliv med blant annet havørn.

Hugløya ligger der Stifjorden møter Ranfjorden. I sørvest ligger øya Løkta i Dønna kommune, i nordøst ligger Handnesøya og i nordvest øya Tomma.

Øya har om lag 60 fastboende. Den viktigste næringsveien er jordbruk, men mange dagpendler også inn til tettstedet Nesna.

Det er fergeforbindelse til Nesna og øyene Handnesøya og Tomma.

Hugløya har røtter dypt ned i nord-norsk geologi, historie og tradisjon.

I Snorre-Edda er Hugl nevnt som øynavn. Betydningen av navnet har med øyas profil å gjøre. Her på øya er det funnet spor av mennesker tilbake til steinalderen og fremover via vikingtida til his­ torisk tid. Stedsnavn som Vik, Haug og Nes forteller også om gammel bosetting. Vikholmen hadde kommunens første postkon­tor med anløp av kystruten, de før­ste hurtigruteskipene. Øya var da et sentrum for kommunen. Omkring 1920 fikk Vikholmen sildoljefabrikk. Denne var en hjørnesteinsbedrift for Hugløya i nes­ten 70 år.

 

 

Kontaktinformasjon og bestilling:

//www.dintur.no/Feriehus-i-Norge/Litlehaug/

 

Dere kan også kontakte oss direkte :)

E-mail: litlehaugfritid@gmail.com

Elin Martine Fagervik - tlf +47 90 86 69 98

Runar Andre Valåmo - tlf +47 97 73 33 35

Facebook: Litlehaug

Instagram: litlehaug

 

  • Hugløya sett fra Handnesøya

  • Beliggenhet